Konsultation.

Konsultation/rådgivning sker hemma i din egen trädgård där jag fungerar som ett bollplank och där vi finner olika lösningar tillsammans. Enkla skisser ingår. Rådgivningen kan vara en stor fördel när du kört fast eller känner att du inte kommer vidare i planeringen av din trädgård.

 

Pris: ca. 2 timmar på plats i trädgården kostar 2500kr.

1 timmes total resväg ingår, övrig restid debiteras med 500kr/timme.

Kvällstillägg vardagar 210kr/timme efter kl 18


Gestaltningsplan/Trädgårdsförslag


Ett normalpris på en grundläggande gestaltningsplan, innehållande utformning och allmänna växt- och materialförslag, brukar ligga från 8000kr. Faktorer som påverkar priset är bl.a. tomtens beskaffenhet, ambitionsnivå och kraven av detaljeringsgrad på ritningen.
Utöver den grundläggande gestaltningsplanen kan tilläggstjänster beställas, som t.ex. planteringsplaner, detaljritningar, perspektivritningar, ljussättning, skötselkalender.

Pris: 750kr/tim exkl moms, offert för projektet skickas efter första besöket.