God design-, växt- & materialkännedom är grunden för att kunna bli en trädgårdsdesigner! Jag är i grunden naturvetare & trädgårdsmästare. För att få en stabil grund utbildade jag mig vidare till landskapsarkitekt (5år) vid SLU Alnarp.  Formlära är ett av huvudämnena för att nå ett lyckat resultat i sin utemiljö samt att välja växter, material mm med omsorg för att få ett lyckat resultat.  Efter att ha arbetat på olika trädgårdsföretag i Skåne med design och anläggning i några år kände jag att jag ville stå på egna ben, då startade jag Furutorps trädgård & landskap 2006 som riktar sig mot företag, privata trädgårdar och bostadsrättsföreningar.

Att designa en utemiljö kräver en stor kunskap om material, växter, ståndort mm som tar många år att lära sig! Att designa en utemiljö är en långsiktig planering som både ska vara konstnärlig och funktionell. Varje trädgård är unik!

Önskar du ha en stilren eller en romantisk trädgård? Här finns möjligheter för alla att få allt från ett förslag på en perennrabatt med växtval till en helhetslösning över hela trädgården, du bestämmer omfattningen.

Behöver du bara goda råd och enkla skisser kan du beställa konsultationstimmar.

Fördelen med att få gjort en designad trädgårdsplan är att du kan skicka ritningen till olika anläggningsföretag för att få ett rättvist kostnadsförslag/offert. Det är även bra att ha en trädgårdsritning om du själv tänkt att anlägga trädgården, då har du en långsiktig plan att följa.

Vi kan även bistå med växtinventeringar och skötselplaner.

Har du frågor kring detta, kontakta mig gärna!

Fredrik Hansson, landskapsarkitekt

Några exempel på skissförslag.
Handritade illustrationsplaner