VÄXTGARANTI  Furutorps trädgård & landskap

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att Du ska få en frisk och sortäkta planta. Växtgarantin omfattar endast fleråriga, vedartade växter. Perenner, sommarblommor och krukväxter omfattas inte av växtgarantin.

Genom garantin ansvarar Vi för att Du får en felfri växt som uppfyller branschens krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet. Dör växten trots att Du följt skötselanvisningar har Du rätt att få en ny felfri växt till motsvarande värde. Samma sak gäller vid sortfel.

Garantin gäller inte om växterna:

skadats vid hemtransport eller plantering
felaktig plantering/skötsel
angripits av vilt eller skadedjur
drabbats av sjukdomar
är prisnedsatta vid köp
drabbats av tjältorka

Växtgarantins varaktighet

vårköp (mars – maj) inom 5 månader
sommarköp (juni – september) inom 2 månader
höstköp (oktober – november) senast 1 juni året efter inköp.

För sortfel är reklamationstiden enligt konsumentköplagen 2 år.

OBS!
Vid reklamation krävs retur av plantan och uppvisande av kvitto.

SPARA ALLTID KVITTOT – DET ÄR DIN GARANTISEDEL!