Växter/gräs-& ängsfrön/Närodlat

Beställ dina växter, gräsfrö, tillbehör, uppbindningsmaterial, ängsfrö m.m. hos oss på Furutorps trädgård & landskap!
Kvalitén på både växter och frön är mycket viktig för att kunna bygga en långsiktig & hållbar trädgård.

Vi har förmånen att samarbeta med flera av Sveriges största och mest kompetenta växtodlare och leverantörer. Växter och frö är av högsta kvalitet och är i största möjliga mån svenskodlade och närodlade med några få undantag. På grund av de korta transporterna blir klimatpåverkan minimal. 

Furutorps trädgård & landskap odlar även en del växter och de odlas i eko-jord och återbrukar gamla krukor som annars hade blivit uppeldade i värmeverket.

Växtleverans till Brunskogs säteri okt.2017
Vi levererar alla typer av växter. Vi vill helst hitta så närodlade som möjligt. det blir kortare transporter och växten har mycket bättre chans att etablera sig på platsen.

Vad kan jag beställa för växter?

Du kan beställa alla typer av växter till din trädgård, allt från de vanligaste sorterna till riktiga rariteter. Du väljer själv om du vill hämta växterna hos oss eller om du vill få dem hemkörda mot en avgift. Du kan även beställa  gräsfrö av olika slag och flera olika blandningar av spännande ängsfrö. 
Att anlägga en äng på sin tomt är idag mycket populärt och det är inte bara vackert utan det hälper många av våra pollinerande insekter att överleva. Många pollinerare har det kämpigt då många av de växter som de är beroende av knappt finns längre på grund av det hårt brukade landskapet.

Hjälp med växtvalet?

Vi hjälper dig gärna om du tycker det är svårt med växtvalet. Är det mindre planteringar som ska planteras räcker det med att mejla oss bilder på den aktuella platsen, mått och kort beskrivning om platsens beskaffenheter.
Vi tar en avgift för att ta fram ett växtförslag. Om ni godkänner växtofferten och vill lägga in en beställning så återbetalas halva avgiften.  

Om du behöver hjälp med växtval till hela trädgården är det bäst om jag kommer hem till er för att ge förslag och en exakt offert. Det är tidskrävande att ta fram en växtoffert och vi tar ett arvode på 560kr/tim per timme samt milersättning på 45kr/mil. Om ni beställer växterna av Furutorps trädgård så återbetalas halva kostnaden för växtvalet.

I offerten framgår det följande: 
-Svenskt- & Latinskt namn samt sortnamn.
-Storlek. Ofta ger jag förslag på några olika storlekar.
-Antal.
-Pris/st inkl moms och även för de olika storlekarna.
-Totalpriset kan först redovisas när vi skapar en order. Det beror på att det ofta är flera olika alternativ som du har att välja på.
-Förslag på tid för leverans
-I de flesta fall tillkommer en fraktavgift.

Det blir en hel del embalage som träpallar, backar, krukor m.m. Allt som nämnts återanvänds och vi kommer och hämtar embalaget när ni är klara med planteringen.
Växterna levereras direkt till din trädgård. Om det är ett mindre antal så är det avhämtning på Furutorps trädgård. Perenner säljs oftast i små krukor men det blir allt vanligare att beställa färdiga solitärperenner.
Växterna kommer direkt från odlaren. Här är en leverans till Munka lantmän som vill göra några fina urnplanteringar inför hösten.
Här planterar vi en kärreksallé.
Nyplanterat och automatisk bevattning i form av droppslang är utlagd i den nya planteringen.
Furutorps trädgård sätter ut växterna där de ska vara enligt planteringsplanen.

E-certifiering

Många av de svenskodlade växterna som odlas idag är E-certifierade vilket innebär att du som kund garanterat får ett bra och friskt växtmaterial som har provodlats och granskats på olika platser i landet.
Växterna är av samma genetiska moderplanta så det inte blir några variationer i växtmaterialet. Dessutom står E-certifieringen för att det garanterat är en svenskodlad växt.

Varje år kommer det en hel del nyheter, ibland bra och ibland mindre bra. Vi håller oss uppdaterade om växtnyheterna och har en dialog med odlaren, så att du som kund kan känna dig nöjd och trygg med växten.

Växterna väljs ut omsorgsfullt, så du garanterat får bästa kvalité. Dessutom är växterna fräscha och kommer direkt från odlingen som i sin tur gör att växten etablerar sig snabbt i din trädgård. Klimatpåverkan blir låg på grund av att växterna är närodlade.

Det blir mycket embalage som träpallar, backar cc-vagnar krukor m.m. Odlaren återanvänder träpallar/lådor,cc-vagnar,backar. Tyvärr fins det ännu inget återvinningssystem för alla plastkrukor men vi på Furutops trädgård erbjuder oss att hämta krukorna för återanvändning till våra egna odlingar. Tyvärr återanvänds inga plastkrukor trots att de ofta är av hög kvalité. Krukorna bränns vilket vi tycker är onödigt slöseri.