torekov 2018-2020

Den här trädgården har många utmaningar! Trädgården ligger utanför Torekov och ett stenkast från Kattegatt. Trädgården omringas av ängs- & hagmark. Idén är att trädgården ska efterlikna den omgivande naturen och växtvalet är den stora utmaningen med tanke på salt och starka vindar. Anläggningsarbetet påbörjades  i april och avslutades i slutet av juni. 

loading...

Gamla Torekov 2019

Sekelskiftesträdgård i gamla Torekov som är i stort behov av omsorg. Furutorps trädgård fick i uppdrag att designa trädgården. Tanken är att ta hänsyn till arkitekturen och använder material, former och växter som var populära kring förra sekelskiftet.
Det är ett långtidsprojekt och iår har det planterats nya häckar och den gamla oxelhäcken renoverades, likaså det gamla päronträdet.

loading...

Kustvägen Vejbystrand 2019

Trädgården designades och projekterades 2018. Under våren 2019 har vi kompletterat med en del nya växter, krukor och en odlingslåda för kryddor och grönsaker.

loading...

Vejbystrand. 2019

Projekt som kommer att pågå under våren 2019. Vi anlade trädgården 2015 och nu ska vi komplettera vissa delar av trädgården med nya planteringar, automatbevattning, kompost mm.

loading...
Brunskog-park-trädgård-projektering-trädgårdsdesign-landskapsarkitektur-halland-herrgård

Brunskogs säteri, halmstad

Brunskogs säteri är beläget strax öster om Halmstad. Det är ett projekt som kommer att pågå under flera år. Nyanläggning av hela trädgården inkl allér påbörjades 2016. Hittills är stommen till parken utförd med långa avenbokshäckar, olika parkträd, magnolior, kärreksallé mm. Under hösten 2017 anlade vi en "engelsk äng" samt en plantering som skydd mot västanvinden. Ängen är ca 1000kvm och såddes våren 2018. Klippta gräsgångar i mjuka former korsar genom ängen och leder till en stor grillplats med utsikt över slätten och Laholmsbukten I ängen är det planterat, friväxande idegranar, fruktträd.

loading...