torekov

Den här trädgården har många utmaningar. Trädgå¨rden ligger väldigt när havet och vegetationen får utstå både salt och starka vindar. Dessutom gränsar trädgården till ett natureservat. Trädgården ska efterlikna den omgivande naturen och det är växtvalet som äör den stora utmaningen. Anläggningsarbetet ska påbörjas i april. 

loading...

Vejbystrand.

Projekt som kommer att pågå under våren 2019. Vi anlade trädgården 2015 och nu ska vi komplettera vissa delar av trädgården med nya planteringar, automatbevattning, kompost mm.

loading...
Brunskog-park-trädgård-projektering-trädgårdsdesign-landskapsarkitektur-halland-herrgård

Brunskogs säteri, halmstad

Brunskogs säteri är beläget strax öster om Halmstad. Det är ett projekt som kommer att pågå under flera år. Nyanläggning av hela trädgården inkl allér påbörjades 2016. Hittills är stommen till parken utförd med långa avenbokshäckar, olika parkträd, magnolior, kärreksallé mm. Under hösten 2017 anlade vi en "engelsk äng" samt en plantering som skydd mot västanvinden. Ängen är ca 1000kvm och såddes våren 2018. Klippta gräsgångar i mjuka former korsar genom ängen och leder till en stor grillplats med utsikt över slätten och Laholmsbukten I ängen är det planterat, friväxande idegranar, fruktträd.

loading...