Många av våra designprojekt leder till att Furutorps trädgård är med hela vägen från idé till färdig trädgård. Vi utför inte markarbete, stenläggning, snickerier, rördragningar m.m. men vi samarbetar med flera professionella företag för att vi ska kunna projektera din drömträdgård. Nedan ser du hur det går till, steg för steg!

Första steget till drömträdgården!

Vi börjar alltid med att träffas på plats i din trädgård för att se och höra vad ni vill ha hjälp med. Efter besöket tar vi fram ett förslag på utformning av din trädgård. Vi rekommenderar att ta fram trädgårdsförslag, beskrivning, planteringsplan och eventuella detaljritningar. Efter presentation och eventuella ändringar kan ni välja att själv gå vidare med projektet eller att ni vill att Furutorps trädgård ska arbeta vidare med projektet.  

Ett bra underlag sparar tid & pengar!

En planteringsplan visar exakt vart växterna ska planteras. Varje nummer på planen talar om vad det är för växt och antalet växter som ska plateras inom ett specifikt område.

Hur går vi vidare efter trädgårdsförslaget?

Det spelar ingen roll om du har en mindre eller större trädgård för det blir ofta flera  olika företag som blir inkopplade i ett trädgårdsprojekt. Om ni väljer att Furutorps trädgård ska ansvara att projektet ska bli genomfört så gör vi gärna det och vi arbetar som medlare och designledare i projektet. Vi  tar kontakt med de samarbetspartners som behövs i projektet och förklarar vad det är för projekt samt att vi alla träffas på plats för att alla ska få samma bild och information om vad som gäller för just er trädgård. 

En offert är som ett pussel! Alla bitar måste passa ihop!

Att ta fram en offert för en hel trädgård är lika mycket pusslande som att lägga ölandssten, allt måste passa ihop till en helhet.

Vad kostar det? Vem gör vad? Offert?

Med underlaget som vi tagit fram tidigare kan de olika företagen ta fram en offert för "sina" delar av trädgården, t.ex. grävare, stensättare, snickare m.fl. Efter att Furutorp har fått in allt underlag så sammanställs en offert/totalkostnad för din trädgård och vi träffas för att gå igenom den. För detta ganska tidskrävande arbete tar vi ett timarvode som faktureras. Efter godkänd offert kan arbetet med projektet börja.

Bra planering sparar tid & pengar!

Beräknad materalåtgång finns med i offerten
Beräknad materalåtgång finns med i offerten

Hur lång tid tar det att bygga trädgården?

Tiden att bygga en trädgård beror helt på omfattning av projektet. Det är ett tidskrävande arbete då det är många som är inblandade i ett projekt och alla kan inte alla vara där samtidigt utan projektet utförs steg för steg därför kan det också lätt bli fördröjningar/glapp mellan de olika arbetsmomenten och ibland kan vädret ställa till det. Merparten av de projekt vi har arbetat med är att man får räkna med 3-6månader innan projektet är klart. Furutorp är med i projektet från start. Vi är inte på plats hela tiden men besöker pågående projekt 1-2 gånger/v och håller kontakt med alla inblandade för att fastställa att allt går enligt plan & offert. Det är inte helt ovanligt med att det kommer olika tillägg som inte är med i offerten och ni som kund blir givetvis meddelad om vad det blir för extrakostnad.

se

Höjdkontroll av stenläggning.
Höjdkontroll av stenläggning.
Nyanläggning av lavad mur i natursten, beläggning av granitplattor 30x60cm, måttanpassad betongtrappa som är gjuten i Våxtrop. Vi försöker så långt det är möjligt att beställa material i närområdet för att både spara kostander och klimatpåverkan.

Skötsel.

Tänk på att en trädgård aldrig blir klar utan den lever hela tiden sitt eget liv och utvecklas. Vi tar gärna hand om din trädgård efter byggtiden. Vi kan hjälpa dig med skötsel, bevattning, utveckla trädgården, beskärning, plantering,gödsling m.m. för att din trädgård ska behålla designen som var tänkt från början. Räkna med att det tar 5-10år innan önskat resultat har uppnåtts. Det är verkligen något att tänka på när allt ska gå så snabbt!
Tänk på att du kan använda RUT-avdraget för skötsel.

Bild före formklippning av bok.
Efter klippning
Efter klippning
Vi håller kurser i beskärning.
Lavendelklippning