villa sandkvist

Illustrationsplan/Trädgådsförslag
Illustrationsplan/Trädgådsförslag
Detaljritning: Köksträdgård i corténplåt.

Före:

Efter:

Foto & design Fredrik Hansson
Foto & design Fredrik Hansson
Modern trädgård i Malmö. Foto & design Fredrik Hansson
Detaljritning: Rabattkant i corténplåt.