Brunskogs säteri

Brunskogs säteri är en herrgård strax öster om Halmstad. Det är ett projekt som kommer att pågå under flera år. Nyanläggning av hela trädgården inkl allér påbörjades 2016. Hittills är stommen till parken utförd med långa avenbokshäckar, olika parkträd, magnolior, kärreksallé mm. Under hösten 2017 anlade vi en "engelsk äng" samt en plantering som ska skydda ängen och trädgården mot västanvinden. Ängen är ca 1000kvm och såddes våren 2018. Klippta gräsgångar i mjuka former korsar genom ängen och leder till en stor grillplats med utsikt över slätten och Laholmsbukten I ängen är det planterat, friväxande idegranar, fruktträd.

Trädgården före

Trädgården efter

Engelska ängen före

engelska ängen efter