Funderar du på att anlägga en äng?

Få en vild och naturlik grönyta, minska skötsel såsom gräsklippning, ogräsrensning.

Så en äng som blommar hela sommaren i en varierande färgrik miljö. Ängen lockar till sig fjärilar och andra insekter som bidrar till en ökad biologisk mångfald!

Fröerna produceras av Pratensis AB och är producerade eller vildinsamlade i Sverige. De förnyas vartannat år för att behålla den genetiska variationen. Innehåller både blommor och gräs.

Nedan ser du vilka olika ängsfröblandningar vi erbjuder.
Vill du ha en prisuppgift på fröer?
Skicka in vilken fröblandning du är intresserad av samt antal m2 som du vill så. Vi återkommer snarast med en prisuppgift.

Olika Ängsfröer

Utsädesmängd: 3gr/m2 säljs i önskad mängd.
 

 • Normaläng
 • Fuktäng
 • Torräng kalkrik
 • Torräng kalkfattig
 • Universell
 • Vägren
 • Norrland
 • Special enl. önskemål
 • Blomsteråker
 • Bellisgräs
 • Skuggblandning
 • Havstrandäng
 • Fjälläng
 • Fjärilsblandning
 • Humleblandning
 • Ängsblandning utan gräs