Brunskogs säteri, halmstad

Brunskogs säteri är en herrgård strax öster om Halmstad. Det är ett långtidsprojekt som kommer att pågå under flera år. Det är nyanläggning av hela parken inkl allér. Hittills är stommen till parken utförd med många löpmeter avenbokshäckar, olika parkträd och magnolior. Under hösten 2017 kommer en "engelsk äng" att byggas samt en läplantering. Ängen är ca 1000kvm och ska sås med ängsfrö från england. I ängen kommer det att finnas klippta gräsgångar, friväxande idegran, fruktträd och en stor grillplats med utsikt mot laholmsbukten.

Beachgarden, vejbystrand.

Under 2016 designade och projekterade vi en beachgarden i Vejbystrand. Iår bygger vi en utedusch i koppar samt ett utekök i egen design. Till hösten ska det byggas 4 stora odlingslådor på entrésidan samt en ny måttbeställd betongtrappa.