Vad är landskapsarkitektur?

Landskapsarkitekturen började i Sverige för ca.400 år sedan med slutna slottsparker för kungar och adel, men ganska snart blev det en konstform som formar miljöer och platser som berör alla. Under dessa 400år har det hänt en hel del inom landskapsarkitekturen.

På 1600-talet handlade det om att tämja naturen och vid slotten skapades strikta matematiskt utformade parker. Idag uppmanar vi att få in naturen i våra städer och trädgårdar för att få en biologisk mångfald.

Våra jordbrukslandskap som många gånger enbart stora industrier som har gjort att naturen inte får plats där längre. Vi som har lyckan att få ha hand om en trädgård har nu blivit mycket viktiga i miljöarbetet som t.ex. biologisk mångfald där t.ex pollinerare kan hitta livsmiljöer för att kunna överleva. Vi uppmanas att plantera växter som djur och insekter behöver för sin överlevnad. De senaste årens trend är att anlägga en egen äng i sin trädgård i stället för en steril gräsmatta eller en stenöken d.v.s att det idag är ombytta roller, 1600-talets strikta ideal till vår tids naturträdgårdar som behövs för att kunna behålla mångfalden.   

En vanlig missuppfattning är att landskapsarkitektur bara handlar om trädgård, en missuppfattning som bör belysas för att förstå skillnaderna mellan te.x en landskapsarkitekt och en trädgårdsdesigner.

Att förklara vad landskapsarkitektur är är inte helt enkelt. Många gånger måste man besöka en plats som man tar för given för att förstå landskapsarkitekturen. Har någon alltså formgivit naturen som omger bostadsområdet där vi bor? Det nog inte många som tänker på att de flesta utomhusmiljöer är resultatet av många timmars arbete vid ritbordet.

En bok som visar hela bredden inom konstformen landskapsarkitektur är "Guide till svensk landskapsarkitektur" från Arkitektur Förlag AB. 
De har haft som mål att spegla hela bredden från minsta trädgården hos Ulla Molin i Höganäs, till den största vägsatsningen, Höga kusten-vägen. De är från olika tidsepoker, slottsparkerna som startar yrkets väg i Sverige, och skejtparkerna som är vår tids typiska uttryck.

Det går mode inom landskapsarkitekturen som det gör i alla konstformer. Boken vill visa dessa ollika modesvängningar under 400år. Men landskapsarkitekturen är också en spegel av tidens prioriteringar. Förra sekelskiftets idé om de stora stadsparkerna och de nya koloniträdgårdarna var ett samhälles sätt att säga: det här är viktigt.

Landskapsarkitekturen agerar inte i ett vakuum utan den påverkar oss alla. Landskapsarkitekturen är viktigare än någonsin med tanke på att den har en viktig roll med att t.ex. formge våra miljöer för att minska och förbättra vår miljöpåverkan.