CV

I drygt 30år har Fredrik Hansson utbildat sig och arbetat inom den gröna sektorn. 

Utbildningar:
1990-1992 Önnestads trädgårdsgymnasium, huvudämnen: markbyggnad, stenläggning, frilandsodling, växthuslära, botanik, växtlära, trädgårdsskötsel, maskinlära

1992-1994 Norväxtra skånes folkhögskola, Naturvetenskap (matte, fysik, kemi, biologi)

1994-1995 Nordvästara skånes folkhögskola, Företagsekonomi (kursen drev skolans café)

1996-2002 SLU Alnarp, landskapsarkitektprogramet, markbyggnad 10p, landskaps- och urban design 60p, trädgårdsdesign 20p, Geografiska informationssystem 5p, marklära 5p, Formlära 20p, trädgårdshistoria 10p, trädgårdsrestaurering 10p, växtlära 20p, CAD 5p examensarbete (Skillinge säteri -den bortglömda trädgården 20p

Anställningar:
Delaktig i design och byggnad av Furutorps golf (9-håls golfbana), Munka-Ljungby

Golfbanearbetare på Gruruddalens GK i Oslo

1995-2000 Ängelholms plantskola (säsongsanställning)
Arbetade med odling och försäljning. I odlingen arbetade jag med upbyggnadsbeskärning av träd, odling av rosor, orderplockning mm.

Skanska, projektanställning med att ta fram flera förslag till återställning av deponiområdet kring Hallandsåasens tunnlar.

MVB, projektanställning med att designa och skapa en travanläggning i ett grustag som skulle återställas efter att brytningen av grus avslutades.

Länsstyrelsen, projektanställning där alla Skånes översiktsplaner sammanställdes i MapInfo för att skapa en helhet för att se hur Skåne kommer att utvecklas i framtiden.

Tengwalls garden, arbetade som trädgårdsdesigner, försäljare och arbetsledare under 2år

Ahrling & Östinge trädgårdsanläggning, Arlöv. De var uppdragsgivare och anlitade mig som trädgårdsdesigner under 3år

2006- Startade företaget Furutorps trädgård & landskap som fortfarande är verksamt.