Tostarp 7:6

Postadress, Munkaljungby, tel 96 Tåstarp

Areal: Totalt 10,7 har, därav 7,5 har åker, resten skogs och betesmark. Tax-värde 14400kr.
Jordart: Styv o. lätt lera på lerbotten. Skogsbestånd Barrskog. Man- o. ekonomibyggnad uppf. omkring 1840. Gården elektrifierad. 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur 1 modersugga, 10 gödsvin, 40 höns, 7 gäss. Nuv ägare köpte gården 1939 av Alfred Persson
medlem av mejeri- o. slakteriföreningen

Uppgifter från Svenska Gods & Gårdar Del VII Nordvästra delen 1943.