Omfattande renovering av gården 2010-2012

Tillträde 20120301
Innersta delen av galleriet innan renoveringen påbörjades vintern 2011-2012.
Ny gavelfasad till blivande antikbutiken.
Invändig renovering av antikbutiken där loftet togs bort och många bärande bjälkar byttes ut.
Målning och kullerstensrensning
Innergården där alla fasaderna renoverades och alla fönster i bostadshuset byttes ut.
Renovering av fasaderna på gamla stallet.
Rensning i Galleriet
Kullerstyenen var täckt av en gräsmatta som sakta men säkert togs bort.
Bild från smedjan som numera är en del av galleriet.