KonstGalleri

Idén med konstgalleriet var att vi  villle skapa en avslappnad, spännande och skön miljö med urval av samtida konst. Det är även ett naturligt komplement till den övriga verksamheten.  
Lokalerna är ljusa med bra belysning och framförallt finns det inga "störande" objekt utan det är konstnärens verk som står i fokus.
Vår ambition är att skapa ett brett spectra som tilltalar flera smakriktningar.
Såväl lokala konstnärer, till mer kända artister har haft utställningar.