KonstGalleri

Idén med konstgalleriet var att vi  villle skapa en avslappnad, spännande och skön miljö med urval av samtida konst. Det är även ett trevligt komplement till den övriga verksamheten.  
Lokalerna är ljusa med bra belysning och framförallt finns det inga "störande" objekt utan det är konstnärens verk som står i fokus.

Vår ambition är att skapa ett brett och varierande utbud av måleri, skulptur, fotografi och tryck som tilltalar flera smakriktningar.
Såväl lokala konstnärer, till mer kända artister har haft utställningar.